Bài giảng GIẬN CÁ CHÉM THỚT – TT. THÍCH THIỆN THUẬN  rất hay – mọi người nên xem.