BAN THIỆN NGUYỆN ÁNH ĐẠO KẾT NỐI CÙNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG LẠC ĐÃ CÓ CHUYẾN ĐI CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ VÀ TỪ THIỆN 5/2016 tại CHÙA HÒA BÌNH, CẦU KÈ, TRÀ VINH