Phiên Chợ Quê Hương, phiên chợ của tình người, tình đạo; được tổ chức để gây Quỹ phát quà Tết cho bà con nghèo tại Lộc An, Long Thành, Đồng Nai. Mỗi năm  phiên chợ chỉ họp một lần thôi vào trước Tết Nguyên đán tại Viện Chuyên Tu , nhưng sức hút thì thật diệu kỳ. Bởi cái thật quý “ mua” được ở phiên  chợ  đặc biệt này  không phải lúc nào cũng có  cơ hội để mua . Đó chính là  Tâm Từ Bi  rộng lớn  của người học Phật. Có người vẫn nói : tình yêu thương và lòng bi mẫn thế gian là tâm hạn hẹp và có điều kiện. Nhưng , hôm nay, nơi này, trong tình yêu thương và lòng bi mẫn bao la và rộng lớn được dạy trong Pháp Phật,  mọi người đến với nhau trong một  tình cảm hoàn toàn không có sự phân biệt và không hề chịu sự chi phối thúc đẩy của sân giận hay tham ái. Vì những người khác còn thiếu thốn,  khó khăn , vì mùa Xuân vẫn còn chưa về cho tất cả; hôm nay , có những người đã thức thật sớm , làm thật nhiều việc chỉ để tặng nhau một mùa Xuân thật ấm áp , hoan hỷ. Chính nơi đó họ tìm gặp niềm vui an lạc , giải trừ mọi  phiền não như lời Đức Phật từng dạy: “Trưởng dưỡng động cơ tâm Bồ đề thanh tịnh là con đường chân chính chứng ngộ Phật quả. ”. Trân trọng kính mời đại chúng theo dõi một số hình ảnh Phiên Chợ Quê Hương năm 2021 tại Viện Chuyên Tu  nhằm gây quỹ phát quà Tết Tân Sửu cho đồng bào nghèo . (BBT)

Comments are closed.